Windows 7 - pokyny k instalaci

Před instalací Windows 7:

 

1.

Zjistěte si, zda je pro Vás vhodné použít 32bitovou nebo 64bitovou verzi Windows. Chcete-li použít 64bitovou verzi, musíte mít procesor, který použití 64bitové verze Windows podporuje. V případě, že Váš počítač používá paměť RAM větší než 4 GB, bude vhodné nainstalovat 64bitové Windows (32bitové verze Windows nedokáží pracovat s pamětí RAM větší než 4 GB). Na 64bitové verzi Windows mohou běžet jak 64bitové tak 32bitové programy, na verzi Windows 32bit spustíte pouze 32bitové programy. Více informací zjistíte zde: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/32-bit-and-64-bit-windows#1TC=windows-7

 

2.

Pokud neupgradujete z Windows Vista, bude nutné zvolit novou (čistou) instalaci. Před instalací zálohujte všechny programy. Novou instalací Windows 7 se odstraní veškerá nastavení (např. nastavení připojení k internetu) a ovladače v počítači (ovladače graf. karty, monitoru, tiskárny atd.). Po instalaci bude nutné opět ovladače nainstalovat a obnovit veškerá nastavení. Na Windows 32bit jsou nutné 32bitové ovladače, na Windows 64bit jsou nutné 64bitové ovladače (většinou se dají stáhnout z internetu – ověřte si prosím, zda jsou ovladače k Vašemu hardware k dispozici pro Windows 7).

 

 

Instalace Windows 7:

 

Upgrade z Windows Vista (pouze při zachování bitové verze 32 nebo 64 bit)

Vložte instalační disk do počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce. Zvolte jazyk a typ instalace Upgrade.

 

Nová (čistá) instalace

Pokud nemáte na počítači nainstalován systém Windows Vista nebo pokud není zachována bitová verze (64 nebo 32bit), bude třeba provést čistou instalaci Windows 7. Vložte instalační disk do počítače a počítač vypněte. Potom počítač opět spusťte. Při spouštění by se měl objevit dotaz, zda chcete nabootovat z CD/DVD. Toto potvrďte. Poté se spustí instalace. Zvolte jazyk a typ instalace Vlastní.

PO INSTALACI JE NUTNÉ PRODUKT AKTIVOVAT ON-LINE NEBO TELEFONICKY NA LINCE MICROSOFT. Pokud se Vám aktivace on-line nezdaří, aktivujte, prosím, software přes automatizovanou telefonní linku Microsoft. Aktualizovaná telefonní čísla a postup aktivace najdete na stránkách Microsoft nebo také na našem webu. Pro vyvolání telefonické aktivace můžete také použít příkaz „SLUI 4“, který zadáte do příkazového řádku (WIN R).

 

Možné chyby při instalaci:

1.

Nelze nabootovat z DVD. Pokud se neobjeví stránka s výzvou, zda chcete nabootovat z CD/DVD, bude nutné určit, jaké zařízení počítač používá pro první spuštění Windows - DVD mechaniku nebo USB flash. Po spuštění počítače vyberte možnost BIOS settings (Nastavení BIOS) nebo podobnou možnost. Pro vstup do nastavení BIOS je třeba stisknout určitou klávesu (např. F2, F12, Delete, Esc) při spuštění počítače, ale ještě dříve než dojde ke spouštění Windows. V nastavení systému BIOS vyberte možnost Boot order (Spouštěcí sekvence). Někteří výrobci mohou mít možnost nastavit bootování v jiné záložce např. Advanced Bios features. Zvolte spouštění z jednotky CD/DVD a uložte nastavení. Restartujte počítač a spusťte instalaci Windows 7 dle pokynů uvedených výše. V nastavení BIOS se nelze pohybovat myší, je nutné použít klávesnici. Při nastavování BIOS buďte prosím opatrní, nesprávným nastavením může dojít k chybám při spuštění počítače.

 

2.

Disk nenačítá nebo nelze kopírovat soubory z disku. Zhoršená funkce čtecí mechaniky nebo vadný disk. Kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu. Problém můžete vyřešit také tím, že si vytvoříte záložní instalační disk Windows 7. Postupujte prosím podle tohoto návodu: Pokyny k instalaci

 

3.

Při instalaci se objeví se hláška, že máte vložit CD/DVD do počítače a instalace dále nepokračuje. V tomto případě se zřejmě pokoušíte o typ instalace Upgrade na jiném systému, než Windows Vista. Postupujte podle pokynů Nová (čistá) instalace.

 

4.

Služba Windows Update nefunguje (nelze vyhledat nebo stáhnout aktualizace).
Řešení naleznete zde: Aktualizace Windows 7

 

5.

Měsíc po instalaci Windows 7 se objeví hláška, že kopie systému Windows není pravá. V tomto případě není systém aktivován. Pokud se Vám aktivace on-line nezdaří, aktivujte, prosím, software přes automatizovanou telefonní linku Microsoft. Aktualizovaná telefonní čísla a postup aktivace najdete na stránkách Microsoft nebo také na našem webu. Pro vyvolání telefonické aktivace můžete také použít příkaz „SLUI 4“, který zadáte do příkazového řádku (WIN R)..

 

6.

Po instalaci nefunguje připojení k internetu. Je třeba nainstalovat ovladač síťové karty vhodný pro Vaše PC.

 

7.

Můžete změnit logo Dell v nabídce „Start“. Klikněte na logo levým tlačítkem myši a vyberte „Změnit obrázek“.

 

Kompletní průvodce instalace Windows 7 na webu Microsoft:

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/installing-reinstalling-windows#1TC=windows-7